Flygbussarna

Direktmarknadsföring

UPPDRAGSGIVARE: Flygbussarna

KORT OM UPPDRAGET: Flygbussarna trafikerar Arlanda och Bromma med direktbussar. Liljeholmen har en egen direktlinje. Då passade en direktadresserad DR-kampanj i brevlådan. Områden anpassades efter hållplatserna. Kampanjen hade högt observationsvärde, bra läsvärde och gav flera nya kunder.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Geografiskt anpassad direktadresserad DR till boende längs linjen.