TEKNISKA VERKEN

Design / Företagsprofilering / Informerande kampanj

UPPDRAGSGIVARE Tekniska verken Linköping

KORT OM UPPDRAGET: Lazzo fick uppdraget att producera årsredovisningen 2010. Den tog hem pris i Svenska Designpriset. Tekniska Verken (TKV) återvinner 97 % av allt avfall. Vilket är otroligt mycket. Och TKV ska i allt sitt agerande alltid vara en miljöförebild. Vårt förslag för att verkligen vara det, var att låta webben vara primär kanal för framförallt årsredovisningen men också företagsfoldern. Själva årsredovisningen togs fram i väldigt få exemplar och tillverkades av äldre årsredovisningar. Den röda tråden var miljö som då blev grön. Intressenterna som var många hänvisades till en webbversion.