VÄRMLANDSTRAFIK

Direktmarknadsföring

UPPDRAGSGIVARE Värmlandstrafik

KORT OM UPPDRAGET: Värmlandstrafik har ett övergripande mål att öka sin marknadsandel fram till 2025. Som ett led i detta skulle kampanjen attrahera nya resenärer till Värmlandstrafiks linjetrafik.

ANTAL UTSKICK: Ca 55 000 fördelade på 10 olika kommunikationsgrupper

MÄTVÄRDEN: Observationsvärde 82%, Läsvärde 60%

INTÄKT: Totalt inbringade kampanjen en årlig merförsäljning på ca 4,4 miljoner kronor fördelat på 1100 nya kunder.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Huvudmedia var ett personligt DR i flera steg. Övriga media PR, Radio, Utomhus, Annonser, Fordonsreklam samt riktade E-postutskick.