38 procent av stockholmarna väljer att resa kollektivt

Trots ett tapp om tio procent av pendlarna är Stockholmarna bäst i Norden på att resa kollektivt, det rapporterar Dagens Nyheter.

 

I en jämförelse gjord av WSP har de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn jämförts emot varandra när det kommer till kollektivt pendlande. Trots att SL ännu inte återhämtat sig till fullo efter sitt pendlartapp under pandemin, konstateras det att det är den stad i Norden med flest resenärer. Stockholmarna räknas till 38 procent, i jämförelse med Oslo och Köpenhamn som skriver 34 procent. Köpenhamn hamnar endast på en total om 20 procent.

 

I samma studie framgår det att den andel som väljer att resa med cykel istället för med kollektivtrafiken har ökat. Det är ett naturligt resultat av pandemin, och märks främst av i Köpenhamn och Oslo. Det är dessutom städer som kommit långt med att elektrifiera sin fordonsflotta, menar Björn Öhman, som är mobilitetsexpert på WSP.

 

Källa

 

←   Tillbaka till alla nyheter

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu