50 bussresenärer är bättre än fem bilister

I hopp om att inspirera fler till att resa kollektivt har Västtrafik lanserat en uträknare, där du kan se hur stort klimatavtryck ditt resande gör. Genom att välja färdmedel och hur många personer som reser tillsammans får du svar på exakt hur mycket koldioxid ditt resande släpper ut.
Det är nämligen så att om 50 personer reser i en elbuss, blir utsläppet 11 gånger mindre än om de skulle resa med en elbil. Reser de istället med en fossilbil är utsläppet 36 gånger större.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu