52 elbussar för storskaligt test i Värmland

Värmlandstrafik tar ett stort steg mot ett nytt hållbart trafiksystem. Region Värmlands kollektivtrafiknämnden har gett klartecken för uppstarten av en storskalig pilot för att kunna testa förutsättningar för ett helt elbussystem i regiontrafiken. Det innebär att 52 nybyggda elbussar kommer att börja rulla i Värmland under 2025.

– Det är viktigt för oss att möta våra invånares önskemål och behov. Vi har under flera år testat framtidens kollektivtrafik med olika fordon och nya trafikkoncept som X-linjen och mixtrafik. Nu vill vi se hur värmlänningarna tar emot trafik med elbussar, säger Elisabeth Björk (V) som är ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland.

 

Trafikdirektör Mattias Bergh har fått i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal om ett pilotprojekt med eldrivna fordon till avtalet för regionbusstrafik med Nobina Sverige AB. Det är Nobina som ska köpa in 52 elbussar i Värmland och samtidigt göra nödvändiga investeringar för bland annat laddning vid bussdepån på Våxnäs i Karlstad. Tillverkare och modell på bussarna är ännu inte klart.
– Det kommer dock att vara bussar som är tillverkade i Europa och som är utrustade för att gå i skandinaviska väderleksförhållanden, säger Mattias Bergh, trafikdirektör på Värmlandstrafik.


Samordning av stads- och regiontrafik

Elbussarna inom ramen för pilottestet kommer inledningsvis att rulla i Hammarötrafiken samt till och från orter runt om Karlstad. Det kan även bli aktuellt med tester i Karlstad under piloten. Ett av målen med det omfattande testet är att identifiera samordningsvinster mellan stads- och regiontrafik, vilket är möjligt genom insamling av mycket data och insikter om hur elfordon ska köras och planeras i Värmland i praktiken.
– Elbussar har lite andra logiker än bussar med förbränningsmotorer, vilket gör att vi också behöver tänka lite annorlunda kring exempelvis omlopp, planering och optimering av rutter, särskilt i regiontrafik, säger Mattias Bergh.

 

Läs mer om satsningen på Värmlandstrafiks webb

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu