85 procent använder sociala medier varje dag

Internetstiftelsen har släppt sin årliga rapport, Svenskarna och Internet. Det står klart att internet och sociala medier fortsätter vara en dominerande kraft i samhället. 94 procent har svarat att de använt sociala medier någon gång under det senaste året, 91 procent att de använder sociala medier varje vecka och hela 85 procent gör det dagligen.

Youtube är det medium som har flest användare, sett över alla åldersgrupper det senaste året, tätt följt av Facebook och Instagram. Hela 79 procent av alla svenskar uppger att de använt Youtube, jämfört med Facebook och Instagram som ligger på 68 respektive 64 procent.

Snapchat, LinkedIn, TikTok och X (tidigare Twitter) är mer koncentrerat till vissa åldersgrupper och har därav mindre användning sett till det stora hela.

Olika åldersgrupper använder olika medier

Det är tydligt att användandet mellan de som är födda innan respektive efter millennieskiftet skiljer sig. Bland födda på 1900-talet toppar Facebook, Youtube och Instagram listan över mest använda medier. Hos de som är födda efter 2000 är det i stället Youtube, Snapchat och TikTok. I den senare gruppen har även ett nytt socialt media smugit sig in och börjat växa det senaste året, Be Real. Det är en app där användaren ska posta en bild om dagen vid den tid som appen ger notis om. Be Real är mest populär bland 00-talister och används hittills bara av 6 procent av befolkningen.

I rapporten undersöks även hur användandet av sociala medier har förändrats från 2022 till 2023. Det konstateras att själva användandet i stort är oförändrat. Den genomsnittlige svensken använder idag sociala medier lika mycket som denne gjorde för ett år sedan. Däremot har det skett förändringar sett till vilka appar som används i olika utsträckning.

Var noga med kanalval

Jämfört med 2022 har Facebook minskat, medan TikTok och X ökat i användare, varav TikTok står för den största ökningen från 20 till 24 procent totalt. Det är främst bland 00-talister som ökningen skett.

Vidare är Instagram och X de två medier som används lika mycket av de födda före respektive efter millennieskiftet. Således kan de, jämsides med Youtube, vara platser att ha i åtanke för bred annonsering i kampanjer. För en målgrupp i åldrarna 30–60 år är enligt rapporten Facebook det medie som har bäst träffsäkerhet, medan Snapchat och Tiktok når den yngre målgruppen mest framgångsrikt.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu