Akut bussförarbrist – vill locka unga till yrket

För att utsläppen från alla transporter i Sverige ska ha lyckats minskat med 70 procent till år 2030 krävs en kraftansträngning från gemene man. Kollektivtrafiken spelar en stor roll i huruvida målen kommer att uppnås eller inte, men det handlar inte bara om att öka resandet med buss och tåg.

Under en dag genomförs drygt fyra miljoner resor med kollektivtrafiken i Sverige. Det bådar gott inför målet att fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva inom sju år. Men det adresserar också ett akut problem.

I en debattartikel i Dagens Samhälle argumenterar Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik, och Tomas Byberg, ordförande för Sveriges bussföretag, kring huruvida bristen på bussförare kan komma att bli förödande för klimatmålet.
Om fler skall kunna resa kollektivt, krävs det att fler utbildar sig till bussförare. Det är ett problem som legat och puttrat länge, men kommit upp till ytan ordentligt efter pandemin. 40 procent av dagens aktiva bussförare är över 60 år och har således inte långt kvar till pension. Samtidigt är det få unga som väljer yrket.

Enligt Kristoffer Tamsons och Tomas Byberg krävs förändring på politisk nivå. I sin debattartikel presenterar de fyra förslag på att öka attraktiviteten på bussföraryrket bland unga:

  1. Mer utbildning med högre kvalitet
  2. Gör utbildningarna attraktiva
  3. Sänk åldersgränsen för körkortsbehörighet för buss
  4. Slopa avståndsregeln för unga

För utförligare argumentation hänvisar vi vidare till debattartikeln.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu