Användningen av digitala tjänster för kollektivtrafik ökar

I 2022 års studie Svenskarna och internet konstateras att användningen av digitala resetjänster ökar inom kollektivtrafiken. Internetstiftelsen, som årligen genomför studien, har frågat befolkningen 18 år och äldre om de använt någon e-tjänst för kollektivtrafik, tåg eller allmänna transportmedel, till exempel för att planera en resa online eller köpa en e-biljett.

 

Resultatet som presenteras i rapporten visar bland annat att användningen av e-tjänster för allmänt resande har förändrats mellan 2021 och 2022:

  • E-tjänster för resande med kollektivtrafik, tåg och allmänna transporter har påverkats av pandemin och dess restriktioner vilket högst sannolikt ligger bakom den ökning vi nu ser från 50 procent till 57 procent i år.
  • 8 av 10 studerande använder digitala resetjänster vilket i princip är lika många som är 2021.
  • 3 av 10 pensionärer har använt digitala resetjänster vilket är en marginell ökning från 2021.

 

I rapporten konstateras också vilka som rest med en digital biljett i mobilen det senaste året:

  • Mer än hälften av befolkningen har rest med en digital biljett i mobilen.
  • Bland internetanvändare som har rest med någon biljett har nära 9 av 10 rest med en digital biljett.
  • Runt 8 av 10 av 90- och 00-talisterna har rest med en digital biljett i mobilen vilket i jämförelse är mest av alla.
  • 2 av 10 pensionärer har rest med en digital biljett i mobilen.

 

Fler resultat och tabeller baserat på exempelvis olika åldersspann i finns att läsa i rapporten, Svenskarna och internt. Läs hela rapporten för 2022

 

Om Svenskarna och internet
Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill vi bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Vi vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund.

 

←   Tillbaka till alla nyheter

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu