Lazzo reklambyrå logotyp

Volvo GTO

Arbetsbok för en inkluderande
arbetsplats fri från diskriminering

12 intervjuer, 12 individuella historier. De anställda på Volvo GTO i Skövde berättar om sina upplevelser kopplat till jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Resultatet? En arbetsbok som delas ut internt, till 4 000 anställda.

 

För några år sedan hjälpte vi Volvo att ta fram en arbetsbok med målet att stärka medvetenheten kring jämställdhet, mångfald och inkludering hos de anställda på Gjuteriet i Skövde. Materialet har på ett framgångsrikt sätt använts i verksamheten för att stärka arbetet på ovan nämnda punkter.
Under våren 2023 fick vi förtroendet att uppdatera och utveckla arbetsboken. Denna gång med målgrupp samtliga avdelningar och all personal på Volvo GTO Skövde.

 

Lazzo fick därför i uppdrag att ta fram ett tankeväckande och lärorikt likväl som provocerande material som ska delas ut till samtliga medarbetare, närmare 4 000 personer. Materialet ska bli en snackis, det ska bana väg för vidare diskussioner och bryta invanda mönster till förmån för normer där jämställdhet, mångfald och inkludering är självklara ingredienser.

 

För att göra materialet inkluderande intervjuades tolv medarbetare på Volvo-fabriken. Alla med olika befattning och på olika avdelningar i verksamheten. Intervjupersonerna hade också spridning vad gäller kön, ålder och etnicitet. Syftet var att synliggöra och lyfta historier kopplat till upplevelser utifrån normer och jämställdhet på arbetsplatsen. Därigenom synliggjordes bland annat könsdiskriminering och trakasserier, vilket ledningen önskade uppmärksamma och utifrån historierna från medarbetare skapa grund för att utveckla förhållningssätt och agerande bland medarbetarna.

 

Resultatet är en 64-sidig bok där historierna återges och blandas upp med utbildningsmaterial, diskussionsfrågor och budskap från ledningen. Vi har också arbetat fram en engelsk version, med syftet att göra den tillgänglig för alla och för att kunna sprida arbetet inom hela AB Volvo.

                    

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider