BEHOV AV KUNDUTVECKLING? – LAZZO KAN GÖRA SKILLNAD

De flesta företag eller verksamheter har tillväxt på agendan. Det finns en förklaring till det. Det är närmast en grundförutsättning för verksamhetens fortsatta existens. Utan tillväxt kommer lönsamheten att bli lidande.

För att skapa tillväxt krävs det en smart strategi och marknadsplanering. En viktig fråga är då hur tillväxten ska ske? Genom nya kunder eller att de befintliga köper mer? Eller en mix? Vi kallar det kundutveckling och kan gärna vägleda dig i denna process.

Oavsett vilken taktik som du väljer kan resultatet mätas i något som kallas CLV (customer lifetime value), en matematisk formel för tillväxt och kundutveckling:

 • Antalet aktiva kunder
 • Kundvärde/år
 • Antalet år med återköp (duration)

 

Ökar värdet för CLV ökar även tillväxten och lönsamheten.
CLV kan tillämpas på de flesta verksamheter. Mäter du den idag? Det borde du göra.

För att påverka CLV positivt finns några viktiga frågor som din verksamhet måste arbeta aktivt och uthålligt med.

 • Skaffa kunder:
  • Är ni nöjda med ert inflöde av nya kunder?
  • Hur hittar vi nya »tvillingar« till era bästa kunder?
 • Behålla kunder:
  • Gör kunden återköp flera år? (retention rate)
  • Kan ni identifiera och aktivera passiva kunder eller kunder som är på väg att hoppa av?
 • Utveckla kunder:
  • Köper era kunder allt de kan av er?
  • Är ni nöjda med den mer- och korsförsäljning ni har?
 • Återvinna kunder:
  • Vet ni varför kunderna lämnar er?
  • Kommer era kunder tillbaka?

 

Nya insikter

Har du koll på ovanstående frågeställningar kommer du garanterat lyckas bra med utvecklingen av din verksamhet. Behöver du hjälp med kundinsikter har Lazzo 15 års erfarenhet. Hör av er till Jan Brissman på 0708-822740 eller Johanna Andersson på 031-795 90 22.