Beteenden kan ändras!

Med över 20 års erfarenhet av kampanjarbete på uppdrag av huvudmän för kollektivtrafik vet vi vilka budskap och erbjudanden som fungerar. Det innebär att vi kan bidra till att både locka nya resenärer, få trogna resenärer att resa mer och få tidigare resenärer att börja resa kollektivt igen.

Under sensommaren har vi genomfört en kampanj på uppdrag av Värmlandstrafik. Gensvaret har varit ovanligt bra. Målgruppen för kampanjen var bilägare i Värmland och målet att locka 2 750 bilpendlare att testa kollektivtrafiken för sina resor i vardagen.

Med hjälp av en mix av kanaler har vi bearbetat cirka 50 000 bilägare. Drygt 12 000 av dessa har svarat på kampanjen och dess resvane-enkät för att få möjligheten att provåka Värmlandstrafik i 14 dagar. Med hjälp av en förutbestämd resprofil har närmare 4 500 personer kvalificerat sig för att få provåka med buss och tåg.

Tack vare vår kunskap om och resultat av denna typ av kampanjer vet vi att drygt 20 procent av de personer som testar kollektivtrafiken blir trogna resenärer. I detta fall innebär det i runda slängar 900 nya kunder för Värmlandstrafik. En imponerande siffra i sig, men den blir än mer intressant när vi adderar kunskap om hur mycket varje kund köper för under ett år – i Värmlandstrafiks fall cirka 3 300 kr. Det innebär nya årliga intäkter på 2 970 000 kr. Vi vet dessutom att kunder i snitt stannar drygt sju år. Det innebär med andra ord nya intäkter på närmare 21 miljoner kronor!

I tider av skenande kostnader på grund av inflation är kollektivtrafik ett synnerligen attraktivt alternativ till bilen. Dessutom ett mer hållbart sätt att resa.

Vi står redo att hjälpa fler trafikhuvudmän. Vi vet att beteenden kan ändras.
Bilister kan helt säkert omvandlas till resenärer med kollektivtrafik.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu