Referensfilmer med automationslösningar

Bakgrund:

AH Automation levererar kompletta automationslösningar till industri.

Uppdrag:

Ta fram referensfilmer som beskriver AH:s lösningar för Husqvarna och Haldex. Filmerna ska ligga på AH:s hemsida och kunna användas som referens vid kundpresentationer.

Mål:

Långsiktigt bygga varumärke och visa på resultat.

Genomförande:

Vi vill visa vad AH Automation verkligen gör. Visa den nytta de gör på vägen. För även om robotarna och det de gör är häftigt är det verkligt intressanta hur smidigt, enkelt och kostnadseffektivt en produkt hamnar hos slutkund.

AH Automation är med hela vägen från start till mål. Från ax till limpa. Eller mer exakt från ved till värme…

Resultat:

(Filmerna nedan är lågupplösta för din användarupplevelse. Se i 4K här och här )