Två varumärken fick ett nytt ansikte

Bakgrund:

Asitis och Aptic har under lång tid legat i framkant gällande mjukvarulösningar för finanssektorn. Nu går de samman under namnet Aptic och står redo att erövra hela Europa. 150 anställda jobbar ständigt mot visionen ”Leading the new era of fintech evolution.” Lazzo fick den smickrande uppgiften att visualisera hur de ska se ut när de gör det.

Uppdrag:

Ta fram en kommunikationsplattform, en ny grafisk identitet och webbsida

Genomförande:

Utmaningen blev, trots att de jobbar inom samma sektor, sammanfoga två relativt olika kulturer. Vi började därför med att ta fram en kommunikationsplattform som skapade en enad gemensam utgångspunkt.

Med plattformen som bas fortsatte vi med den grafiska identiteten. Målet var att hitta ett särpräglat typsnitt och en harmonierande färgskala som vävde ihop de båda varumärkena naturligt. Dessutom ville vi ta fram ett element som unikt kännetecknar Aptic och som skapar en gemensam nämnare i alla kanaler. Vi plockade upp vinkeln i logotypen och skapade – the shape of fintech evolution.

Den i särklass viktigaste kanalen för Aptic är webbplatsen. Här ville vi skapa en känsla av att Aptic är ett företag i framkant och leder utvecklingen inom sektorn. Vi ville ta bort allt inifrån-och-ut-tänk och istället fokusera på det som är viktigt för kunden – lösningar för ”min” bransch. Eftersom Aptic redan jobbar med några drakar lyfter vi dem direkt på startsidan och lägger till förtroendeingivande citat vid varje lösning. Vi la också stor vikt vid call-to-action-knappar för att kunna leda besökaren till att kontakta rätt säljare.