Styrkan finns i laget

Bakgrund:

På Volvo är lagarbete en framgångsfaktor. Men det kommer inte av sig självt, här är mångfald, inkludering och jämställdhet viktiga kunskaper för att i praktiken få lagarbetet att fungera. Och bli en mer attraktiv arbetsgivare för ALLA.

Uppdrag/mål:

Lazzos uppdrag är att ta fram ett tankeväckande, gärna provocerande och samtalsinspirerande material för att skapa medvetenhet hos anställda kring hur mångfald, inkludering och jämställdhet kan göra skillnad på Volvo.

Genomförande:

För att lyckas insåg vi snabbt att vi var tvungna att lära känna Volvo på riktigt. Det resulterade i en arbetsbok med fakta och intervjuer som delades ut till varje medarbetare. För att skapa mer delaktighet och ”tvinga” fram samtal i fikarummet tog vi också fram en dialogduk som placerades ut på strategiska ställen.

Som komplement höll ledare i utbildningsdagar och fick en pärm med underlag som underbyggde innehållet i arbetsboken och dialogduken.