Det är här man ska vara

Rubrik:

Ett förenklat sätt att beskriva verkligheten.

Bakgrund:

Det har länge efterfrågats ett samlingsdokument om de utbildningsval som görs i Skaraborg. Tidigare har fakta funnits på olika platser och det har varit svårt att få en övergripande tydlig bild av resultaten i området.

Uppdrag:

Lazzo fick i uppdrag att formge och ta fram ett dokument som lyfter och förenklar viktiga fakta om Skaraborgs utbildningsval. 

Genomförande:

Eftersom dokumentet inte är tänkta att läsas pärm till pärm behövde det vara oerhört enkelt att förstå varje enskilt program för sig. Därför började vi med att hitta ett lättförståeligt manér. Vi färgkodade och lyfte de siffror och fakta som var mest relevanta så läsaren enkelt skulle hitta rätt – resultatet blev ett förenklat sätt att förklara verkligheten.