Nöjda kunder reser mer

Bakgrund:

Västtrafik har ett stort antal registrerade kunder med olika behov och i olika faser av sin kundlivscykel. De behöver segmenteras för att mötas med rätt budskap och rätt erbjudande för att öka försäljningen, öka durationen och förflytta de som fortfarande reser på plastkort till appen Västtrafik To Go.

Uppdrag:

En försäljningsdrivande, relationsskapande och positiv kampanj.

Mål:

Få 37 000 kunder att lösa in sitt erbjudande, öka resandet och generera ett positivt ROI.

Genomförande:

Vi har under flera år segmenterat och förfinat målgruppsanpassningen till Västtrafiks befintliga kunder, men förvånas ändå själva över hur stor effekt det har. Att vi med kommunikation kan få en kund att göra en extra resa, stanna längre och öka sitt snittköp. Augusti är en extra viktig månad för att få igång kunderna att resa igen efter semester istället för att kanske börja med ovanan att köra bil istället. Så med budskap och erbjudanden anpassade efter de olika kundsegmenten uppmanar vi kunderna att starta hösten med Västtrafik.

Resultat:

Kampanjen hade ett OBS-värde på 80 % och resulterade i över 68 000 inlösta erbjudanden vilket gav nya intäkter på över 10 milj kronor (exkl erbjudande). Ställt mot kontrollgrupper genererade de bearbetade grupperna mer än 6,3 milj i ökad försäljning på fem månader och ett 11,5 % högre snittköp/vecka.