Götatunneln: operation nedstängning

Bakgrund:

I takt med att Västsverige växer och utvecklas behöver även infrastrukturen utvecklas, framför allt i navet Göteborg. Det gör att det under en lång tid kommer vara en stor påfrestning för de som behöver ta sig fram i Göteborgsområdet. Långa köer, en omväg till dagis, ja, ibland kommer trafiken stå helt stilla. Så en förutsättning för att samhället överhuvudtaget ska fungera är att någon måste bli ”möjliggöraren” som erbjuder en lösning för att få vardagen att gå ihop…

Den riktiga prövningen kom den 24 juni 2018 då ena röret i Götatunneln stängdes av. En pulsåder in i och genom staden med 30 000 passerande per dag och riktning. Behovet att hitta alternativa resvägar för bilisterna blev enormt. Och med 30 000 bilar (det motsvarar en 12 mil lång bilkö) fördelat på andra vägar runt om i Göteborg uppstår det så klart stora störningar och betydligt längre restider. En ohållbar situation.

Uppdrag:

Informera om trafikförändringen och få bilister att prova kollektivtrafiken.

Metod:

Lazzo Provåkning™ är ett koncept vi utvecklat sedan 2001, för att metodiskt lista ut när, var, hur och vilka som kan tänka sig att börja resa kollektivt. Det är en metod som ständigt förfinas och som i skrivande stund gett kollektivtrafikbolag i Sverige över 100 000 nya kunder.

Mål:

Få 600 bilister att börja resa med Västtrafik.

Genomförande:

Det var i augusti, när folk började jobba igen efter semestern och de verkligt stora problemen uppstod, vi presenterade Västtrafik som möjliggörare. Istället för alternativa resvägar ville vi ge bilisterna ett alternativt ressätt – kollektivtrafiken. Men ensam är inte stark, bilisterna behöver också dra sitt strå till stacken: Nä. Nu löser vi det här tillsammans.
Antingen är man en del av problemet eller en del av lösningen. För det är ganska enkelt att räkna ut att vi tar mindre plats om vi reser tillsammans – en enda buss sväljer 55 bilar – vilket gynnar restiden både för bilister och kollektivtrafik. Samtidigt som det så klart är bra för miljön.

Resultat:

Kampanjen resulterade i drygt 3 000 provåkare (det motsvarar en bilkö på 1,2 mil) och ett halvår senare, när tunneln öppnat igen, fortsatte drygt 1 100 av provåkarna låta bilen stå och resa med Västtrafik. Kampanjen bidrog inte bara att lösa proppen i Götatunneln, den hade dessutom finansierat sig själv inom fyra månader.