Hjälp oss att ställa 30.000 bilar

Bakgrund:

För att öka det hållbara resandet och nå målet om fördubblat resande till år 2035 måste en ständig nyrekrytering av kollektivtrafikresenärer ske med ca 30.000 aktiverade kunder per år. Färre bilar på vägarna är också en förutsättning för att säkra framkomligheten under de stora infrastrukturprojekt som kommer påverka trafiksituationen både i Göteborg och regionen under många år framöver.

Uppdrag:

Få 30.000 bilister att ställa bilen och prova kollektivtrafiken.

Metod:

Lazzo Provåkning ™ är ett koncept vi utvecklat sedan 2001, för att metodiskt lista ut när, var, hur och vilka som kan tänka sig att börja resa kollektivt. Det är en metod som ständigt förfinas och som i skrivande stund gett kollektivtrafikbolag i Sverige över 100 000 nya kunder.

Mål:

Få ca 8 100 aktiverade kunder, på lång sikt – fördubbla resorna från 2006 till 2035.

Genomförande:

I samarbete med Forsman & Bodenfors utmanade vi hela regionen att få 30.000 bilister att ställa bilen och prova kollektivt resande istället. Men det är svårt att ta till sig hur mycket 30.000 bilar är och vilken stor skillnad det faktiskt gör. Det ville vi visa. Vi vågade knappt tro det själva, men det funkade! Drygt 30.000 bilister ställde bilen och provåkte – det är en miljörörelse i sig.

Stärkta av framgången ville Västtrafik redan ett halvår senare göra ett nytt försök, med samma budskap och retorik. Skulle det verkligen funka igen? Så nära i tiden? 30.000 provåkare till, det motsvarar en bilkö från Göteborg till Lidköping. Eller alla bilar i hela Skövde.

Resultat:

Sammanlagt svarade 188 598 att de ville provåka, 65 242 av dem matchade urvalsprofilen och preliminärt resultat indikerar på 13 048 aktiverade kunder. Det är en miljörörelse som är här för att stanna.