Lazzo reklambyrå logotyp
En välgrundad
CRM-strategi
är en av pusselbitarna till ökat resande
En välgrundad
CRM-strategi
är en av pusselbitarna till ökat resande

CRM – Customer Management Relationship

Vad är det första du tänker på när du hör eller ser ordet CRM? En Google-sökning ger oss snabbt förslag på otaliga IT-system som säger sig lösa uppgiften.

 

Målsättningen med CRM är på papperet ett enkelt begrepp; få kunderna att stanna längre, köpa mer och rekommenderas oss. Dock är det inte så enkelt som att installera ett program och se det omvandlas till försäljningssiffror. Det kräver ett nytt synsätt som börjar på ledningsnivå.

Sätt en vision och tydliga affärsmässiga mål

Innan ni drar i gång – konkretisera vilka mål ni vill nå och gör dem mätbara. Se till att de är mätbara i systemet och följ upp dem löpande. På så sätt vet ni att ni är på rätt spår. Ta fram en övergripande strategi och vision där vi svarar på frågorna ”Varför, Vad, Hur”.

 

 1. Visionen – hur vi vill hantera våra kundrelationer?
 2. Målsättning och varför vi gör detta?
 3. Hur samlar ni er kunddata och hanterar samtycke?
 4. Vilka delar som ingår?
 5. Hur vi ska arbeta för att leverera på ovan samt en övergripande Roadmap?

Kartlägga och definiera IT-stödet

Grunden i CRM är att öka andelen kunder vi kan kommunicera med, dvs göra kunddata känt för att kunna kommunicera relevant, till fler kunder i syfte att få dem nöjda och lojala. En grundförutsättning för en långsiktig CRM-strategi är en att alla datakällor och integrationspunkter är i synk. Och att i förlängningen kunna automatisera processer.

Under tiden – CRM-aktiviteter utan fullt datastöd

Räkna med att det tar lång tid att få CRM-processerna i full funktion. Men det går även att tillämpa CRM-aktiviteter utan fullt datastöd. Lazzo har under 20 års tid utvecklat marknadsföringskoncept för att få fler att resa kollektivt. Vi har genomfört över 100 enskilda CRM-kampanjer med mätbart resultat. Målsättningen har varit att hitta, behålla, utveckla och återta kunder. Det har lärt oss vad som funkar och inte funkar.

 

Referenslistan är lång. Västtrafik, Skånetrafiken, SL, SJ, Värmlandstrafik, Region Örebro, Länstrafiken Kronoberg, X-trafik med flera. Vi har fått 500 000 svenskar att provåka och minst 100 000 att bli stadigvarande kunder.

Just nu finns det omvärldsfaktorer som talar för att fler väljer att resa kollektivt

Inflation, bränslepriser och ökade levnadsomkostnader. Hushållen ser om sina kostnader och det är ett öppet fönster för att få fler att resa hållbart. Det finns mycket pengar att spara på att låta bilen stå. Och givetvis miljö och bekvämlighet. Men bilisterna och resenärerna behöver påminnas. Vi har koncept (CRM) anpassade för persontrafik som vi vet ger garanterat resultat.

Strategi

 • CRM (Kundutveckling)
 • Kommunikation

Digitala provåkningskoncept

 • till hushåll
 • till företag
 • till nyinflyttade

Uppföljning

 • Resvaneundersökningar
 • Kundundersökning (ex. NKI/NPS)

Vill du veta mer om vad vi gör för andra trafikbolag eller hur vi skulle kunna hjälpa er verksamhet?

Vi tar gärna ett möte eller hörs av på telefon.

Jan Brissman
0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman
0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

PS. Om du besöker persontrafikmässan 25–27 oktober är du mycket välkommen till vår monter.