DATABASER

Databaser ger dig värdefull vägledning och beslutsstöd.

JAG VILL VETA MER

I din kunddatabas och/eller marknadsdatabas samlar du information om dina kunder och prospects. Oavsett om du jobbar mot företag eller konsument kan databasen vara navet i din kommunikation. Du får svar på många frågor. Här är några exempel.

• Vilka är dina mest lönsamma kunder?
• Hur stor del av dina kunder gör återköp?
• Vad kostar det att rekrytera en ny kund?
• Hur många nya kunder får vi på en kampanj?

 


kundinsikt
KUNDINSIKT

kreativ_kommunikationKREATIV KOMMUNIKATION

matbarhet
MÄTBARHET