Lazzo reklambyrå logotyp

Värmlandstrafik

Effektiva CRM-kampanjer för att öka försäljning hos befintlig kund

Går det att bearbeta befintliga kunder och öka försäljningen respektive antalet resor?
Ja, under förutsättning att du har tillgång till ett kundregister och har tillåtelse att kommunicera med kunderna. Lazzo har lång erfarenhet av att jobba med CRM-lösningar (Customer Relations Management), framför allt i samarbete med verksamheter inom person- och kollektivtrafik.

 

Värmlandstrafik, en del av Region Värmland, är en kund som vi arbetat med under en lång följd av år. En av delarna i kommunikation vi bistår med är att arbeta med befintliga kunder, såväl aktiva som inaktiva. Under 2023 har vi i enlighet med vår metod segmenterat Värmlandstrafiks befintliga kunder efter köpvolym och köphistorik. Det gör det möjligt att bearbeta grupper av kunder med anpassade erbjudanden och att möjligheten till uppföljning på individnivå.
Under innevarande år har vi genomfört tre kampanjer riktade till befintliga kunder med syftet att:

  • belöna A-kunder
  • driva och öka försäljning
  • återaktivera kunder som slutat att resa

 

I kampanjerna jobbar vi både med digital kanal och print, med det gemensamt att bearbetning är direkt riktad och adresserad till varje enskild person i kundregistret. Givetvis gör vi noggrann uppföljning för att analysera allt från vilka erbjudanden som är relevanta till vilken nivå inlösen ligger på för olika erbjudanden och olika kundgrupper.

 

Resultatmässigt kan vi konstatera att denna form av bearbetning är effektiv, inte minst för att driva försäljning. Vi noterar att kunder som använde rabattchecken de fick i kampanjen redovisar en tydlig ökning av snittköpen både i månaden de fick erbjudandet och flera månader därefter. För att vidmakthålla det nya köpbeteendet är det viktigt med löpande bearbetning av befintliga kunder, därav tre kampanjer per år i detta specifika case.

 

Resultat av kampanjer riktade till befintlig kund kan sammanfattas enligt följande:

  • bra observationsvärde (68%), 7 av 10 har sett kampanjen
  • hög nytta för hela målgruppen i allmänhet och i synnerhet för B-kundermed mycket hög procent inlösen av värdecheck (19,8%)
  • tydlig påverkan på inaktiva kunder, knappt 6 procent har återvunnits, det vill säga börjat resa kollektivet igen

 

Är du intresserad av att veta mer om våra koncept? Och hur vi kan hjälpa er att öka såväl försäljning som antalet resor? Tveka inte att ta kontakt!

                    

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider