Lazzo reklambyrå logotyp

X-trafik

Ett par hundra nya kunder med digital provåkningskampanj

Lazzo har närmare 20 års erfarenhet av provåkningskampanjer. Det är en bevisat effektiv metod för att locka nya resenärer till kollektivtrafiken. Vilket bidrar till ett mer hållbart resande som gör gott för resenärernas plånböcker likväl som att det minskar klimatpåverkan.

 

Under drygt två decennier har vi gjort en lång rad tester och utvärderat olika metoder för att nå bästa möjliga resultat för antalet nya kunder. I digitaliseringens spår med allt från smartphones till sociala medier och smidig webbteknik har vi utvecklat ett digitalt koncept för provåkningskampanj.
X-trafik som är en del av Region Gävleborg är en av våra kunder som använt den typen av kampanj för att locka nya resenärer. Hösten 2022 gjordes den senaste kampanjen i digitalt format tillsammans med dem. Målet med kampanjen var att driva beteendeförändring bland bilister, att välja bussen och tåg i stället för bilen.

 

En digital kampanj av detta slag har flera samordnade byggstenar, bland annat:

  • automatiserad svarssida på webben
  • annonsering i social media med tydligt erbjudande för att driva intresserade till svarssidan
  • kommunikation med provåkare i flera steg

 

Dessutom finns det en hel del aktiviteter ”under huven”, bland annat för att säkerställa att rätt personer ur målgruppen blir utvalda att provåka samt relevant uppföljning för analys och säkerställande av resultat.

Framgångsrik kampanj – skarpa resultat i ökad försäljning

Resultatmässigt av denna kampanj blev mycket bra. Över 600 personer matchade urvalskriterier för att få provåka gratis i 21 dagar.

Efter uppföljning i flera steg konstaterar vi att närmare 200 av provåkarna blivit nya kunder till X-trafik. Vi vet att en kund stannar i cirka fem år vilket innebär att kampanjen genererat och kommer att generera god försäljning de närmaste åren. Vi konstaterar således att det var en väl värd investering X-trafik gjorde i vårt digitala provåkningskoncept.

               

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider