FRAMGÅNGSRIKT ÅR MED KUNDUTVECKLING FÖR TRAFIKBOLAG

Lazzo jobbar tillsammans med flera av Sveriges ledande trafikbolag, Jönköpings länstrafik, Dalatrafik, Värmlandstrafik och Västtrafik. En av utmaningarna som samtliga dessa fyra får hjälp med av Lazzo är att rekrytera nya resenärer bland inbitna bilister. Tack vare många års erfarenhet med ständigt uppföljda och utvecklade kampanjer och metoder kan vi säkerställa att trafikbolagen får mätbara affärsnytta.


Under året har de fyra bolagen fått över 10 000 nya kunder som var och en är värd i snitt 3 000 kronor per år.


I samarbete med Västtrafik har vi under det gångna året även arbetat fokuserat med befintliga kunder. Målet har varit att utveckla den affärsmässiga relationen ytterligare. Med hjälp av fyra kampanjer har snittköpen per kund ökat markant och därmed har den totala försäljningen ökat med flera miljoner kronor. Mätbar affärsnytta, utan tvekan.