Hållbart resande hör framtiden till

Västtrafik genomför sedan fem år tillbaka en årlig undersökning bland invånare över 16 år i Västra Götaland. Hållplats 2022 besvarades av 4181 invånare. Resultaten och svaren av undersökning visar att det finns en stark tro på ökat hållbart resande i framtiden. Men långt ifrån alla kan tänka sig att ge upp resande med bil.

Så förflyttar man sig

De tre vanligaste sätten att förflytta sig, minst två dagar i veckan, bland respondenterna är med egen bil, till fots eller med kollektivtrafik.

 

 • Egen bil: 61%
 • Gång: 44%
 • Kollektivtrafik: 37%
Resande i framtiden

Det är många som upplever att förflyttningen till hållbart resande går alltför långsamt. Men det finns en tro på att hållbara resor ökar i framtiden, det gäller bland annat resande med kollektivtrafik, bilpooler, och elsparkcykel.

 

 • 49% tycker omställning till hållbart resande går för långsamt
 • 82% tror de kommer resa lika mycket eller mer med kollektivtrafiken framöver
Bilen är ett måste för många

Tid och pengar är de tyngsta argumenten när valet av färdsätt görs. Och att köra bil upplevs mer prisvärt än att åka kollektivt. Åtta av tio av de som svarat på undersökningen anser det vara nödvändigt att äga bil för att kunna bo utanför staden. Nästan lika mång anser att ett område med god kollektivtrafik bidrar till ökad vilja att bo på den platsen. Hela 55% tar bilen för att de gillar det och en majoritet tycker att de reser hållbart när bilen går på el.

 

 • 79% anser det vara nödvändigt att äga bil för att bo utanför staden
 • 20% anser att det är omodernt att äga bil
 • 55% tycker att resande med elbil är hållbart
Stöd för insatser som ökar hållbart resande

Det finns ett starkt stöd för att det görs fler investeringar i kollektivtrafik för att öka det hållbara resandet. Samtidigt är det många av de svarande som tror på förändringen i samhället snarare än för det egna resebeteendet. Tre av fem tycker att kollektivtrafiken gör samhället mer tillgängligt för alla.

49% vill se lagar och regler som styr mot hållbart resande. En tydlig majoritet tycker samhället ska investera i kollektivtrafik. Andelen som anser att arbetsgivare ska ta större ansvar fortsätter att öka.

 

Allt fler vill se mer investeringar i kollektivtrafik

 • 2020: 69%
 • 2021: 65%
 • 2022: 72%

 

Andel som tycker arbetsgivare ska subventionera månadskort ökar

 • 2020: 59%
 • 2021: 62%
 • 2022: 65%
Digital lösning för allt resande efterfrågas

Mer än hälften av de svarande säger sig vilja ha ett och samma digitala ställe för att planera, boka och betala för olika färdmedel. En nästan lika stor andel kan tänka sig att dela med sig att dela med sig av information om sina resor för att förbättra tjänster.

 • 55% efterfrågar en tjänst där de kan planera, boka och betala för olika färdmedel i en och samma app/digitala plattform

 

 

Källa: Samtlig info i denna sammanställning baseras på redovisning av Hållplats2022 från Västtrafiks tidning Strålkastaren, 3/2022.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu