Här finns Sveriges mest nöjda resenärer – Kollektivtrafikbarometern 2023

Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som följer utvecklingen inom den svenska kollektivtrafiken. Allt från nöjdhet och resvanor, till längd på resor och kunskapen om de olika trafikbolagen mäts.

Den bild som barometern presenterar varje år, ger en snabb och tydlig lägesbild över hur resandet med kollektivtrafik faktiskt ser ut i Sverige. 
 
I år har över 120 000 personer valt att svara på enkäten. Vilka siffror är då intressanta att ta med sig från undersökningen?
 
Regionen där flest resenärer är nöjda
Bland de tillfrågade om nöjdhet kring sin senaste resa, är snittet över hela landet 76 procent. Tre av fyra resenärer är alltså nöjda med sin senaste resa, en siffra som gått ner med tre procentenheter sedan 2019. 
 
Region Värmland har de nöjdaste resenärerna, med 86 procent av de tillfrågade som är positiva till sin senaste resa. Regionerna Blekinge respektive Östergötland kommer på en delad andraplats med 84 procent. 
 
– Den här mätningen ligger oss extra varmt om hjärtat eftersom den utgår från vad våra kunder tycker, säger Markus Bergman som är trafikchef regionbuss på Värmlandstrafik, i ett pressmeddelande.
 
Marknadsandelen för kollektivtrafiken, det vill säga hur många resor som görs kollektivt av alla resor med motordrivna fordon, går uppåt. Efter att ha dippat rejält under pandemin, var 2023 ett bra år för kollektivtrafiken.
 
31 procent av alla resor görs nu med kollektivtrafik, i linje med toppnivåerna som fanns innan pandemin. Glädjande är att samtliga målgrupper ökar sitt resande rent generellt i landet med kollektivtrafik.
 
Du kan ta del av hela Kollektivtrafikbarometern 2023 här! Undersökningen genomförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu