Lazzo reklambyrå logotyp

Länstrafiken Örebro

Hela resan för halva priset

Länstrafiken Örebro jobbar liksom sina kollegor i persontrafiksbranschen i Sverige med att öka antalet resenärer inom kollektivtrafik. Bussen och tåget är viktiga delar i framtidens hållbara resande. Ytterligare en aspekt på hållbart resande är att skapa goda resmöjligheter för resenärerna, det kan handla om mer miljövänliga fordon, fler och tätare turer eller nya flexibla biljetter. Men det kan också handla om att jämna ut resandet över dygnet.

Vi fick uppdraget av Länstrafiken Örebro att skapa en kampanj för att bidra till ökat resande under lågpristider. Ett av målen för kampanjen var att öka kännedom om en biljett, 30 dagar lågpris, som gäller under lågpristider och som kostar hälften jämfört med ordinarie biljettpris. Ett annat mål var att förflytta del av resandet till lågpristider. 

Anslaget för kampanjen blev Hela resan för halva priset. Med det som ingång skapades enheter och material för en rad kanaler, Facebookannonsering, banners för webb, radio, digitala skärmar i bussar, pushnotiser i app och bussbaksidor.

I analysen för kampanj-uppföljningen kan konstateras goda resultat. 72% av respondenterna svarar att de känner till biljetten och 12,5% av dem har redan testat biljetten. 67% av respondenterna uppger sig dessutom vara mycket eller ganska positiva till biljetten 30 dagar lågpris. Kontenta: hög kännedom om biljetten och dessutom resultat i form av resenärer som valt att resa under lågpristider.

Jan Brissman

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider