Lazzo reklambyrå logotyp

Hur låter din hisspitch?

Hur uppfattar era potentiella kunder ditt samlade budskap? Har ni något att berätta om som särskiljer? Hur gestaltas det på er webbplats och hänger det ihop i alla kanaler ni tillämpar? Budskapen bör formas ur företagets kommunikationsstrategi med argument som är anpassat till målgrupperna. De bästa exemplen startar redan i företagets vision. Visionen är intern och syftar till att skapa en samsyn hos medarbetarna beträffande hur företaget eller organisationen ska utvecklas i framtiden. En kompass för strategiska- och vardagsbeslut. Den beskriver var vi befinner oss om några år och fyller oss med kraft med att ta oss dit. Kan vi få den att hänga ihop med kommunikationen blir det starkt. Vi blir trovärdiga.

 • Visionen bör vara kort, gärna bara en mening, för att vara lätt att komma ihåg och engagera.

   

 • Visionen bör vara långsiktig, men ändå möjlig att nå för den som vågar tänka tanken.

   

 • Visionen får förutom anställda gärna även attrahera kunder.

Att skapa en bättre
vardag för de många
människorna.

– IKEA

 

Att ta något fult och
tekniskt svårt och göra det snyggt och lättanvänt.

– Apple

 

Varje reklamkrona
ska ge dubbelt tillbaka.

– Lazzo

Med visionen som bas kan vi landa i affärsidé, mål med kommunikation och marknadspositionering. Har vi gjort denna läxa kommer vi ha goda förutsättningar för att hitta rätt målgrupper, relevanta budskap, sökord och argument för att bygga effektiv mätbar marknadskommunikation. Hitta rätt kanaler och verktyg för uppföljning. En helhet. Så låt oss tillsammans utveckla er nya kommunikationsstrategi.


Ett av strategins viktigaste verktyg är det vi kallar kommunikationsplattform. Den hjälper oss att:

 • Öka kännedomen på marknaden om vilka vi är och vad vi erbjuder

 • Skapa positiva associationer till namnet/varumärket

   

 • Tydliggöra kundnyttan i våra erbjudanden

 • Ge konsekvens och tydlighet i kommunikationen: en identitet

 • Optimera effekten av våra kommunikationsaktiviteter

 • Styra kommunikationen så att den bidrar till att vi når våra verksamhetsmål


Lazzo har metoder för detta och lång erfarenhet. Vi har genom åren hjälpt till med att utveckla effektiva kommunikationsstrategier åt flertalet verksamheter. Resulterar i reklam som funkar och som ger något tillbaka. Mätbart. 


Kanske det hänger ihop med att Lazzos egen vision är ”Varje reklamkrona ska ge dubbelt tillbaka”?


Kolla in dessa exempel:

Vill du prata digitala utmaningar?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på info@lazzo.nu eller +46 500 – 49 43 43

Slider