Inflationen gör att fler ställer bilen

Att priserna successivt ökar generellt i samhället är ett ämne som gått varmt i massmedia under våren. Nu visar det sig att inflationen bidragit till en attitydförändring bland bilister. En förändring som är till fördel för kollektivtrafiken.

När Västtrafik gör sin sjätte undersökning i ordningen kring hur invånarna i Västsverige reser visar det sig att den förändrade samhällsekonomin med galopperande kostnader bidragit till nya vanor för bilister. Med över 4000 svaranden kan trafikbolaget konstatera att ekonomin är ett av de starkaste styrmedlen när det kommer till hur vi väljer att agera kring våra dagliga transporter.

Även om miljöaspekten är en viktig fördel kring varför man borde ställa bilen oftare och välja kollektivt resande, räcker den inte till för att den genomsnittlige bilisten ska välja att tänka om. I stället är det tid och just pengar som avgör. Över hälften av de deltagande i undersökningen uppgav nämligen att ökade levnadskostnader och drivmedelspriser bidragit till att de nu kör mindre bil.

”Beteenden är svåra att förändra men ekonomin spelar en viktig roll”, säger Lars Backström, vd på Västtrafik i ett pressmeddelande.

Sugen på att dra nytta av förändringen?

Lazzo har över 20 års erfarenhet av att omvända bilister till kollektivtrafikanter. Läs mer bland våra case som beskriver flera av våra framgångsrika provåkningskampanjer runt om i Sverige:

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu