Kollektivtrafik skapar samhällsekonomisk nytta

Svensk Kollektivtrafik verkar för utveckling av svensk kollektivtrafik, men inte som självändamål.

”Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Dessutom skapar kollektivtrafiken nytta för samhället, till exempel genom att vidga arbetsmarknadsregionerna och minska klimatutsläppen.”
 
Kollektivtrafiken är en investering i samhällsnytta eftersom den bland annat:
  • är ett viktigt medel att minska klimatutsläppen
  • ökar möjligheten för arbetslösa att få jobb
  • Skapar jämlika förutsättningar och minskar utanförskapet
  • minskar antalet dödade och skadade i trafiken
 
På Svensk Kollektivtrafiks webb kan du läsa mer om samhällsnyttan. Dessutom ta del av relevanta siffor om kollektivtrafik i stil med:
 
  • En buss som tar 77 resenärer är ca 15 meter lång. Om alla 77 resenärer i stället satt i varsin bil skulle det ge upphov till en bilkö på 308 meter.
  • Den som tar bilen till jobbet släpper ut mer än 45 000 gånger mer koldioxid än den som tar spårvagn, tunnelbana eller tåg.
  • 80 procent av resenärerna i den lokala och regionala kollektivtrafiken är nöjda med sin senaste resa.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu