Kollektivtrafikanternas vanor utvärderade – såhär reser svenskarna idag

Resa till fritidsaktiviteter och jobb. Det dominerar när svenskarna svarar på vart de färdas med svenska bussar och tåg. Kollektivtrafikbarometerns årliga rapport sammanfattar svenskarnas resvanor, synliggör trender och sammanfattar föregående år.

Av de 48 procent som reser månatligen med svensk kollektivtrafik är 40 procent på väg till arbetet och 25 procent till en fritidsaktivitet. 15 procent reser till skolan och nästan lika många reser för inköp eller liknande serviceärenden. Den grupp som dominerar när det kommer till att istället välja bilen är pensionärer, medan åldersgruppen 15-29 år är de som reser kollektivt mest. De utgör 17 procent av totalen, en siffra som ligger på samma nivå som före pandemin.

De skäl som läggs fram som de mest frekventa till att man väljer kollektivtrafiken istället för bil, är att det är miljövänligt, att man själv saknar bil och/eller körkort samt att man slipper parkera. De som motiverar bilen som ett bättre val lyfter i många fall fram tid och brist på relevanta avgångar som sina främsta skäl.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu