Kommuner rankas i stor granskning om mobilitet

Hur bra är Sveriges kommuner på att stimulera till och genomföra övergången till en hållbar mobilitet? Den frågan utreds i Di:s senaste rapport om Mobility Insights. Ett av många konstaterande är att kollektivt resande är en av de viktigaste frågorna för att nå nettoutsläpp år 2045.

Di Mobilitet släpper två gånger om året rapporten Mobility Insights. Vårens rapport är resultatet av en omfattande kartläggning och granskning av landets 25 största kommuner. Rankingen av de bästa mobilitetsstäderna är ett samarbete mellan Di och konsultföretaget Tyréns. Syftet är öka kunskapen och förståelsen för omställningen genom att identifiera goda exempel, men också förbättringspotentialen hos kommunerna.

Förutsättningar för kollektivt resande

Greppet att granska kommuner bygger på att de spelar en nyckelroll i Sveriges strävan att nå nettonollutsläpp år 2045, i synnerhet inom området mobilitet. Inte minst för att de flesta resorna sker inom kommungränserna, till och från jobb, skola, aktiviteter och vardagsärenden. Det innebär att en kommun har stora möjligheter att påverka hur resorna sker, exempelvis genom att skapa goda förutsättningar för cykling och kollektivt resande.

 

I rapporten citeras en lång rad kommunföreträdare samt experter. En av frågorna som ställs till dem är: ”Vilken är den viktigaste frågan för att Sverige ska klara klimatmålet?” och i svaret på den är flera av företrädarna överens:
”Det är individens beteendeförändring. Vi kan inte bygga bort alla hinder”, säger Per Eneroth, mobilitets- och trafikstrateg, Lund.
”Elektrifieringen tillsammans med minskad biltrafik” klargör Sara Bergendorff, avdelningschef Trafikkontoret i Västerås.

Måste få fler att ställa bilen

”Transporterna och att de långa resorna görs med kollektivtrafik och de korta resorna med gång och cykel så mycket det går” förklarar Andreas Ahlstam, enhetschef stadsmiljö och trafik i Örebro
”Vi måste få fler att ställa bilen och få till en mer hållbar arbetspendling. Bilen kommer behövas till vissa saker, men när den inte behövs ska man välja miljövänligare resesätt – det gör stor skillnad”, hävdar Shadab Amoor, trafikmiljöingenjör i Halmstad.

 

Även Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum är inne på samma spår i rapporten:
”De flesta vill ha en stad som sätter människan i centrum – att kunna röra sig fritt utan att bli påkörd och utsättas för luftföroreningar. En stad som utgår från gång-, cykel och kollektivtrafik, hellre än den privata bilen. Vi skulle behöva begränsa biltrafiken i våra städer ganska mycket.”

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu