KREATIV KOMMUNIKATION

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Ett väl tillämpat uttryck inom reklambyråvärlden.

JAG VILL VETA MER

– Hur är då mottagarens villkor? Det grundläggande är relevansen. Mottagaren ska uppleva att budskapet eller erbjudandet träffar rätt. Att det är anpassat till just mig. Rätt målgrupp, budskap, timing och form ger oss grunden till kommunikation som funkar.

Insikten till vilka budskap som passar vem får vi genom att lära oss mer om målgruppen. Det kan göras på flera sätt.

• Kvalitativt eller kvantitativt
• Kunddatabasen
• Personliga enkäter
• Djupintervjuer ger oss ökad insikt om mottagaren.

Baserat på denna kunskap kan vi skapa kreativ kommunikation som funkar.


kunddatabas
DATABASER

kundinsikt
KUNDINSIKT

matbarhet
MÄTBARHET