Lazzo reklambyrå logotyp

Länstrafiken Örebro

Kunderna fick tycka till

Länstrafiken Örebro lanserade hösten 2021 en ny biljettyp för att underlätta för hemmajobbare. I pandemins spår har allt fler anammat det flexibla kontoret som tillåter att spendera halva arbetsveckan på hemmaplan. För att underlätta tog Länstrafiken fram en biljett kallad Flex 10/40, som gav 10 stycken 24-timmars biljetter att utnyttja fritt under 40 dagar.

Lazzo fick i uppgift att drygt ett halvår efter lanseringen utvärdera och undersöka hur kundernas uppfattning om den nya biljetten såg ut. Visste de om att den fanns? Hade de använt den och fyllde den ett behov? Vi tog fram en enkätundersökning som skickades ut till 5134 kunder, i vilken 21 procent valde att delta. Utifrån resultatet plockade vi ut tolv personer att genomföra djupintervjuer med.

Därefter kunde Lazzo ta fram en välgrundad analys, som visade på användandet, behovet och potentiella utvecklingsmöjligheter som sedan lämnades över till Länstrafiken Örebro.

Jan Brissman

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider