KUNDINSIKT

I grunden för alla verksamheter finns datastöd i form av en eller flera databaser. Databasen är ett hjälpmedel för att organisera, lagra och segmentera information.

JAG VILL VETA MER

Vad vet du om dina kunder? I kunddatabasen kan du identifiera dina kunders köpmönster och dela in dem i segment. Genom att löpande sammanställa nyckeltal kan du få vägledning i vilka områden som du ska fokusera på.

  • Antal nya kunder
  • Befintliga kunder
  • Återvunna kunder

Det går också att använda databasen för din potentiella marknad. En marknadsdatabas används i samband med stora kundvo­lymer. Databaserna byggs upp för att det ska gå att hantera stora volymer och mycket information om kunderna. Data­baserna hämtar ofta information från fler källor. Starka sidor är analys och urval


kunddatabas
DATABASER

kreativ_kommunikationKREATIV KOMMUNIKATION

matbarhet
MÄTBARHET