Lär dig mer om DM

JAG VILL VETA MER

 

Rätt målgrupp
Hela 40% av resultat beror på hur du väljer ut din målgrupp och kunskapen om den.
För att du ska dra nytta av DM:s fördelar måste du förstå din målgrupp eller dina kunder. Inte bara hur du kan kontakta dem via olika typer av medier, utan också vilka vanor, behov och intressen de har. Just nu.

DM är handlingsutlösande
Direktmarknadsföring kan gå via olika medier, men har det gemensamt att du vill uppnå en reaktion hos kunden. Ta med en kupong till en butik, söka upp en speciell hemsida eller någon annan form av aktivitet från kunden. Responsen ska ske direkt och det kräver en direkt handling i kundens direkta intresse!

Högre lönsamhet
De företag och personer som har förmågan att låta varumärkesbyggande medier samverka med direktmarknadsföring och lokala aktiviteter belönas snabbt med ökad lönsamhet och högre avkastning på marknadsföringsbudgeten.

Möt individen
DM är stark för att den möter individen. Reklamen är rätt utformad anpassad till kundens behov och förutsättningar mot bakgrund av den kunskap du har om kunden eller målgruppen. Det gäller alltså att ha kunskap om din målgrupp för att lyckas med en DM-kampanj. Steg 1 i DM-processen är alltså att samla information kanske just via en DM-kanal.