Liten men mätbar ökning av det kollektiva resandet

I Transdev Sveriges senaste attitydundersökning framgår det att resandet med kollektivtrafiken fortsätter att öka i riket som helhet. Dock finns det regionala skillnader. I rapporten som presenteras jämförs en mätning från mars respektive september i år.

– Det är glädjande att vi ser en viss ökning av det kollektiva resandet i Sverige. Det finns dock risker framåt. Vi ser exempelvis att det ansträngda finansiella läget i regionerna påverkar trafikutbudet negativt, vilket riskerar att även få en negativ effekt på resandet. Det behövs politiskt ledarskap och en vilja att satsa vidare på kollektivtrafik för att vi ska kunna nå transportsektorns klimatmål, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige i ett pressmeddelande.

Bilen fortsatt huvudalternativ

39 procent av respondenterna svarar att de reser kollektivt minst en gång i veckan i septembermätningen. Motsvarande siffra var 36 procent i mars. Det är en liten men mätbar förändring. I huvudsak är det Stockholms län som drar upp genomsnittet för landet som helhet men även i Skåne, Halland och Blekinge samt norra Mellansverige sker en ökning av det kollektiva resandet.
I rapporten kan också konstateras att bilen fortsatt är det huvudsakliga alternativet till kollektivtrafik även om stora andelar även anger cykel eller promenad som alternativ för förflyttning.
Förutom att mäta hur ofta vi reser kollektivt tar Transdev i denna mätning även upp frågor som hur det försämrade säkerhetsläget och den ekonomiska nedgången påverkar resandet. När det gäller säkerhetsläget pekar undersökningen på ett förändrat beteende och större vaksamhet. Däremot är det få som slutat resa kollektivt helt och hållet på grund av detta.

Balanserad syn på säkerhet

– Vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetsläge, det ska man inte förneka. Däremot tycks våra resenärer ha en balanserad syn på frågan. De uppger i ganska stor utsträckning att de är mer vaksamma än tidigare men de låter sig heller inte skrämmas till att avstå sina resor, förklarar Eva Tiséus.

Om Transdev Sverige och undersökningen

Transdev Sverige är en av de största operatörerna inom persontrafik och erbjuder resande med bland annat buss, tåg, spårvagn och båt. Bolaget mäter kontinuerligt olika frågor kopplade till kollektivtrafik för att bättre förstå och förutse förändringar i resandemönster och nya trender. Undersökningen är genomförd i slutet av september 2023 med 1005 respondenter. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen sett till ålder, kön och region.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu