MÄTBARHET

“Hälften av de pengar jag spenderar på reklam är bortkastade. Problemet är att jag inte vet vilken hälft”

Citat från “John Wanamaker” (1838–1922).

JAG VILL VETA MER

Ett citat som väl beskriver motivet till att mäta. Genom systematisk uppföljning och uppföljning av dina insatser kan du utvärdera vad som funkar och inte funkar.

Exempel på mätpunkter:

• Andel som
◦    Observerat
◦    Läst
◦    Responderat
◦    Köpt

• Return of investment (ROI)

Hur många nya kontakter genererade kampanjen och hur många konverterade till nya köp. ROI ger dig ett värde på hur snabbt din reklaminvestering återbetalar sig. Antag att du investerar 500 000 kr i reklaminsats. Du får 500 nya kunder. Varje kund handlar i snitt för 2 000 kr per år. Då blir ROI 6 månader. D.v.s reklaminvesteringen är återbetald på sex månader.

• CLV(inköp över tid)

Har du koll på hur länge dina kunder stannar och hur mycket de köper för varje år. Vet du det kan du räkna fram CLV (Customer livetime value). Dvs kunden beräknade livstidsintäkt. Ett bra styrmedel för budgetering och målstyrning.

Har du inte dessa nyckeltal? Lazzo hjälper dig gärna att ta fram dina värden.


kunddatabas
DATABASER

kundinsikt
KUNDINSIKT

kreativ_kommunikationKREATIV KOMMUNIKATION