Nästan alla internetanvändare i Sverige använder sociala medier

Marknadsföring och kommunikation kräver god kännedom om målgrupp och att göra rätt kanalval för att nå densamma. En viktig del i mixen av kanalval är digital närvaro. Inte minst olika typer av sociala medier.

I Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2022 finns mycket matnyttig statisk över hur svenskar använder internet och de möjligheter som det skapar. I rapporten som publiceras en gång per år konstateras att bland internetanvändare i Sverige, 8 år och äldre, har 94 procent använt sociala medier under det senaste året.

Sociala medier en stark digital kanal

Om vi tar bort de yngsta åldersgrupperna kan konstateras att i hela befolkningen 16 år eller äldre är det 9 av 10 personer som använt sociala medier det senaste året. Det innebär att användandet av internet är på samma nivå som 2021. De generella tendenserna ger vid handen att personer födda på 20-, 30- och 40-talet minskar sitt användande medan personer födda på 2010-talet ökar sin användning. Övriga åldersgrupper ligger kvar på samma nivå.

Åldersgrupper och sociala medier

Överlag är användandet av olika sociala medieplattformar stabilt, även om en viss minskning av användandet kan noteras för Youtube, Flashback, Reddit och Twitch.

Ur statistiken kan slutsatser dras avseende vilka ålderskategorier som använt vilka sociala medier i störst utsträckning under det senaste året, men kanske än mer intressant vilka sociala media som används varje dag.

Sammantaget innebär det att sociala medier fortsatt är intressanta kanal för att nå ut med marknadsföring och kommunikation. Såväl för att skapa kännedom som locka till action.

Daglig användning av sociala medier fördelat på åldersgrupper

 

40-talister

 • Facebook: 5 av 10 personer
 • Youtube: 1 av 10 personer
 • Instagram: 2 av 10 personer

 

50-talister

 • Facebook: 5 av 10 personer
 • Youtube: 2 av 10 personer
 • Instagram: 3 av 10 personer

 

60-talister

 • Facebook: 6 av 10 personer
 • Youtube: 2 av 10 personer
 • Instagram: 5 av 10 personer
 • Snapchat: 1 av 10 personer

 

70-talister

 • Facebook: 7 av 10 personer
 • Youtube: 3 av 10 personer
 • Instagram: 5 av 10 personer
 • Snapchat: 1 av 10 personer

 

80-talister

 • Facebook: 7 av 10 personer
 • Youtube: 3 av 10 personer
 • Instagram: 6 av 10 personer
 • Snapchat: 2 av 10 personer

 

90-talister

 • Facebook: 7 av 10 personer
 • Youtube: 5 av 10 personer
 • Instagram: 7 av 10 personer
 • Snapchat: 4 av 10 personer
 • Tiktok: 2 av 10 personer

 

00-talister

 • Facebook: 2 av 10 personer
 • Youtube: 7 av 10 personer
 • Instagram: 6 av 10 personer
 • Snapchat: 8 av 10 personer
 • Tiktok: 5 av 10 personer

(Underlag för ovanstående är tabell på sidan 160 i rapporten Svenskarna och Internet 2022. Avrundning av procentsatser har gjorts.)

 

Läs hela rapporten Svenskarna och internet 2022

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu