Ny forskning har identifierat tjänster som ökar tillgänglighet i samhället

Brist på tillgång till transporter minskar möjligheterna att delta i samhället. Människor som inte kan resa riskerar att exkluderas på grund av bristande tillgång till arbete, skola, rekreation, service, varor och sociala nätverk. Ny forskning från K2 har resulterat i flera förslag på åtgärder och tjänster som har potential att öka tillgängligheten för människor som riskerar att drabbas av transportrelaterad social exkludering.

Aktuell forskning från K2 har undersökt hur behoven för mobilitet ser ut hos personer som saknar god tillgång till kollektivtrafik, bil och körkort, eller som riskerar att hamna i ett bilberoende. Forskningen baseras på dels intervjuer med ungdomar och kvinnliga migranter, boende såväl i stad som på landsbygd, dels analys av politiska dokument och intervjuer med tjänstepersoner och politiker.
Med utgångspunkt i identifierade behov har forskarna tagit fram flera förslag på nya mobilitetstjänster. De ska kunna fungera som komplement eller alternativ till konventionell kollektivtrafik.

 

– Vi har fokuserat på behoven hos unga och migrantkvinnor, eftersom tidigare forskning har visat att de har en risk för att erfara transportrelaterad social exkludering, berättar Jessica Berg i en intervju på webbplatsen för K2.
Hon är forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och författare till den nypublicerade K2-rapporten som sammanfattar den aktuella forskningen.

 

– Vårt resultat tyder på att dagens kollektivtrafikplanering utgår från en norm som placerar den bilåkande medelklassen i centrum. Men för att uppnå en socialt hållbar och rättvis kollektivtrafik är det viktigt att också beakta andra samhällsgruppers behov och förutsättningar, fortsätter Jessica Berg.

Kort om K2

K2 är nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Det drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Läs mer om K2

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu