Ny ram för biljettkontrollanter

Tredje gången gillt har Västtrafik fått en ny leverantör i form av biljettkontrollanter. Det har tidigare genomförts två upphandlingar utan resultat, men nu står det klart att företaget QSG tar över från Securitas, från och med 1 maj i år.

I och med bytet kommer det genomföras en rad förändringar. Biljettkontrollanternas kepsar, som tidigare varit vita, kommer framöver att vara blåa. Dessutom kommer de få helt nya uniformer.

”Syftet är att biljettkontrollanterna ska vara synliga. De kommer också utrustas med kroppskameror för att öka säkerheten”, säger Cecilia Wallem, som är affärsansvarig för biljettkontrollen på Västtrafik.

Dessutom kommer Västtrafik själva ta hand om kundservicen kring all biljettkontroll, från och med bytet. Cecilia Wallem anser att det är en viktig åtgärd och att det känns bra att kundernas åsikter kommer direkt till trafikbolaget. I satsningen ingår dessutom att arbeta mer datadrivet, för att via analyser och statistik kunna avgöra i vilka områden biljettkontrollen behövs som mest.

”Deras primära uppgift är att öka antalet betalande kunder och vi vill därför arbeta proaktivt genom att synas samtidigt som bemötandet alltid ska präglas av tydlighet, medmänsklighet, trygghet och serviceanda.”

lla: Strålkastaren 1:2023, Västtrafiks branschtidning.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu