Lazzo reklambyrå logotyp

Länstrafiken Örebro

Nyinflyttad? Du får resa gratis i 14 dagar!

Precis som andra persontrafikbolag i landet har Länstrafiken i Örebro som mål att rent allmänt öka det hållbara resandet och mer specifikt fördubbla det kollektiva resandet. För att det ska vara möjligt måste trogna resenärer vårdas och dessutom måste en ständig nyrekrytering av kollektivtrafikresenärer ske.

 

Lazzo jobbar med en rad olika koncept för att locka nya resenärer tillsammans med Länstrafiken i Örebro. Ett är att löpande bearbeta nyinflyttade i regionen, det har visat sig vara en mycket effektiv metod både i Örebro och i andra områden i Sverige. Generellt väljer en av fyra som får erbjudande om gratis provåkning att testa kollektivt resande. Det innebär att denna form av månatlig och kontinuerlig bearbetning ger bra genomslag, hög räckvidd och många ansökningar om att få provåka kollektivtrafiken. Det bygger helt enkelt varumärke samtidigt som nya resenärer rekryteras.

 

Nyinflyttad? Grattis du får resa gratis i 14 dagar!

Jan Brissman

Vill du veta mer om kampanjen?

Kontakta ansvarig projektledare,
Jan Brissman på jan.brissman@lazzo.nu
eller +46 708-82 27 40

Slider