Obegränsat resande i hela Tyskland för 550 kronor i månaden

Obegränsat resande i hela Tyskland, för 49 euro (cirka 550 kr), i månaden. Det kan bli verklighet för alla i landet från och med den 1 maj i år.

Den 3 februari enades den tyska regeringen och transportministrar i landets delstater om en så kallad ”Tysklandsbiljett”. Den innebär att alla i landet kan resa obegränsat för cirka 550 kronor per månad (49 €). Den nya biljetten ska införas från och med 1 maj i år och ska börja säljas i april (under förutsättning att EU-kommissionen inte stoppar förslaget).

Biljetten kommer att vara giltig på alla vanliga bussar, tunnelbanor och spårvagnar samt för andra klass i lokal- och regionaltåg i hela Tyskland. Däremot inte på fjärrtåg. För flitiga pendlare innebär beslutet betydande minskning av kostnader för resande. En månadsbiljett i Berlin kostar för närvarande cirka 1000 kr och motsvarande i München över 1 700 kronor.

Tysklandsbiljetten är en fortsättning på förra årets sommarsatsning då alla i Tyskland kunde köpa en månadsbiljett för 9 euro. Det var en satsning som slog mycket väl ut. Totalt 52 miljoner personer köpte biljetten, varav cirka 20 procent, 10 miljoner personer som vanligtvis inte reste kollektivt. Enligt beräkningar innebar den kampanjen minskade utsläpp med 1,8 miljoner ton koldioxid under perioden.

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu