Periodbiljetter ökade i pris under 2022

Svensk Kollektivtrafik genomför varje år en biljettprisundersökning bland sina medlemsorganisationer – de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna.

I rapporten för 2022 kan konstateras att:
  • medelpriset för en enkelbiljett i tätort är 29,30 kr, 40 öre lägre än 2021
  • medelpriset för en periodbiljett i tätort är 668 kr, 8 kr högre än 2021
 
En av flera viktiga faktorer som påverkar biljettpriserna är att olika kollektivtrafikmyndigheter i landet har valt att ha olika zonsystem. Allt från en stor zon med enhetlig taxa för hela länet till flera tiotals– olika zoner där taxan varierar med antal zoner och det avstånd som kunden reser. 
Det betyder rent konkret att priser som redovisas i Svensk Kollektivtrafiks rapport inte kan anses som helt jämförbara.
Det är givetvis ändå intressant att se prissättning för olika produkter runt om landet.
 
  • När det handlar om enkelbiljett för tätort kan konstateras att SL har högst pris, 39 kr. Lägst priser har Värmlandstrafik 24 kr respektive Gotland 20 kr för en enkelbiljett.
  • När det gäller periodbiljett för tätort är det UL och SL som ligger i topp med 970 kronor. Även när det gäller denna biljett har Gotland lägst pris, 370 kr.
 

Vilka utmaningar står du inför?

Hör av dig till oss på Lazzo!

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu

Jan Brissman,

VD, Projektledare


0708-822 740
jan.brissman@lazzo.nu

Johan Hoffman

Copywriter, Projektledare


0733-223 140
johan.hoffman@lazzo.nu