SWEDEN GAME ARENA

Design / Företagsprofilering / Logotyp

BAKGRUND: Sweden Game Arena (SGA) är en samverkansplattform mellan Högskolan i Skövde, Skövde kommun och Gothia Innovation AB och ett kommunikativt paraplyvarumärke för dataspelsutveckling, kopplat till platsen Skövde.

UPPDRAGSGIVARE: Sweden Game Arena (SGA)

KORT OM UPPDRAGET: Utveckling av en grafisk profil, logotype, varumärkeshierarki, enheter, mässmontrar