VÄSTTRAFIK PROVÅK GRATIS

Direktmarknadsföring / Västtrafik

UPPDRAGSGIVARE Västtrafik

KORT OM UPPDRAGET: Västtrafik har ett övergripande mål att fördubbla antalet resor fram till 2025. Som ett led i detta skulle kampanjen attrahera 8 000 nya resenärer till Västtrafik.

ANTAL UTSKICK: Ca 200 000 fördelade på 30 olika kommunikationsgrupper

MÄTVÄRDEN: Observationsvärde 90%, Läsvärde 60%

INTÄKT: Totalt inbringade kampanjen en årlig merförsäljning på ca 24,4 miljoner kronor fördelat på ca 10 000 nya kunder.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Huvudmedia var ett personligt DR i flera steg. Övriga media TV, PR, Radio, Utomhus, Annonser samt riktade E-postutskick.