RMIG

Direktmarknadsföring / Företagsprofilering / Kundbearbetning / Webbdesign

UPPDRAGSGIVARE: RMIG, är världens största producent av perforerad plåt. I Sverige är bolaget marknadsledande. Som för de flesta B2B-verksamheter är kunden få till antalet men köper desto mer.

KORT OM UPPDRAGET:  Lazzo har under flera år haft uppdrag från RMIG med att profilera och stärka varumärket, skaffa fler kunder och befästa ledarpositionen på marknaden. Genom löpande uppföljning av RMIG:s kunder har Lazzo tagit fram leads med hjälp av tvillinganalyser. Det har resulterat i flertalet riktade DM-kampanjer. Målet har varit både potentiella och befintliga kunder. Det har genererat mätbara resultat med mycket god avkastning (ROI).

KOMMUNIKATIONSKANALER: Kommunikationskanalerna har varit Print, ADR, E-post, bilagor, Google Adwords och Webb. Allt mäts på intäktsbasis där uppföljning sker mot försäljningsstatistik.

RESULTAT: Hör av dig till Lazzo så berättar vi mer än gärna. Det finns väl dokumenterat (däremot inte officiellt).