Axelent

Direktmarknadsföring

UPPDRAGSGIVARE Axelent levererar säkerhet till 56 länder över hela världen och är ett av marknadens ledande varumärken inom maskinskydd.

OM UPPDRAGET: Axelent har idag en mindre kundstock i Norge med ambition att öka antalet kunder. Med Lazzos hjälp och insikter från köpande kunder ska företaget nu bli ledande även på den norska marknaden Genom riktad DM-kampanj få en ökad kunskap om den norska industrikunden, identifiera marknaden, målet har varit både potentiella och befintliga kunder i syfte att öka försäljningen.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Kommunikationskanalen har varit personligt DR i flera steg.