Friskis&Svettis

Direktmarknadsföring

UPPDRAGSGIVARE: Friskis och Svettis Skövde är en ideell idrottsförening och en del av F&S Riks. De erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

OM UPPDRAGET: Friskis & Svettis har en målsättning att öka andelen medlemmar.  För att nå detta mål krävs en riktad satsning på mätbara marknadsaktiviteter i kostnadseffektiva kanaler.

Lazzos uppdrag var att genomföra en aktivitet som värvar nya medlemmar till Friskis & Svettis genom de befintliga medlemmarna. Kampanjen syftade till att attrahera nya medlemmar och stärka dialogen med befintliga kunder.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Kommunikationskanalen har varit personligt DR och epost.