VÄSTTRAFIK BEFINTLIG KUND

Direktmarknadsföring / Kundbearbetning / Västtrafik

UPPDRAGSGIVARE Västtrafik

KORT OM UPPDRAGET: Målet med kampanjen var att uppmärksamma och belöna befintliga kunder. Därutöver få kunder som nyligen slutat köpa att komma igång igen.

ANTAL UTSKICK: Ca 200 000 fördelade på 15 olika kommunikationsgrupper

MÄTVÄRDEN: Observationsvärde 90%, Läsvärde 60%, Öppningsfrekvens på e-post 35%

INTÄKT: Totalt inbringade kampanjen försäljning på ca 5 miljoner kronor under 1 månad.

KOMMUNIKATIONSKANALER: Huvudkanal är direktadresserad DR i två steg och E-postutskick.